Nedir ?
İmzala-Gönder; imza gerektiren dokümanların, kontrol, onay ve imza yetkilileri  arasında otomatik olarak dolaştırılarak elektronik veya mobil imza ile imzalanmasını ve başka sistemlere aktarılmasını sağlayan bir web uygulamasıdır.
 
Her türlü dokümanın paylaşılmasına ve imzalanmasına imkan sağlayan İmzala-Gönder,   konfigüre edilebilir iş akışları ile imza süreçlerini hızlandırır.
 
Nasıl Çalışır ?
 

İmzala-Gönder üzerinde istenilen sayıda kullanıcı ve imza süreci tanımlanır. Her bir imza süreci için farklı kontrol, onay ve imza yetkilileri tanımlanabilir. Yetkili kişi dosyayı sisteme yükleyerek süreci başlatır. İmza süreci tanımlandıktan sonra imzalı doküman istenilen hedef sisteme (bankaya ait sFTP, web servis, kuruma ait FTP vb.) otomatik olarak aktarılır.
 

 

 

Copyright İMZALA-GÖNDER © 2013 - 2022 E-Güven & Eczacıbaşı Bilişim