Öne Çıkan Özellikler

 

  Web Tabanlı Erişim
Sisteme www.imzalagonder.com adresinden ulaşılır. Böylece mekandan bağımsız olarak, herhangi bir web tarayıcı aracılığıyla sisteme giriş yapılabilir. Ofis dışında olan yöneticiler imza süreçlerini kolaylıkla tamamlayabilirler.
 
 
   Uyarı Sistemi
Sistem, kullanıcılara imzalarını bekleyen bir doküman olduğuna dair e-mail veya SMS yolu ile uyarı gönderir.
 
 
    İmza Süreçleri
Kullanıcı kurumlar ihtiyaçları doğrultusunda çok sayıda imza süreci tanımlayabilirler. Her bir imza süreci için farklı kontrol, onay ve imza yetkilileri tanımlanabilir.
 
 
    Hedef Sistem
İmza süreci tamamlandığında imzalı doküman seçilen hedef sisteme otomatik olarak aktarılır. Kurumun ihtiyacı doğrultusunda çok sayıda hedef sistem tanımlanabilir. İmzalı dokümanları arşivlemek için kurum içi hedef istemler oluşturulabilir. 
 
 
    Arşiv Raporu
Kullanıcılar arşiv raporu özelliği ile imzalanacak dokümanın hangi aşamada   olduğunu ve kimde beklediğini takip edebilir, tamamlanmış süreçleri görüntüleyebilir ve imzalı dokümanlara ulaşabilirler.
 
 
    Dökümanı Geri Çekme
Süreci başlatan kullanıcılar dokümanı geri çekebilir ve doküman üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak süreci tekrar başlatabilirler.
 
 
     Döküman Formatı  
İmza-Gönder üzerinde doküman formatından bağımsız olarak imzalama yapılır. Sistem üzerinde her türlü dokümanı imzalamak mümkündür. Sisteme farklı dosya desenleri tanımlanarak, dokümanların kolayca görüntülenmesi sağlanabilir.
 
     Entegrasyon
İmzala-Gönder; Logo, SAP gibi kurum içerisinde kullanılan diğer uygulamalarla entegre edilebilmekte, bu uygulamalar üzerinde hazırlanan dokümanlar otomatik olarak İmzala-Gönder’e aktarılarak imza sürecine alınabilmektedir.
 
 
     Dil Desteği
Yabancı uyruklu imza yetkilileri için İngilizce dil desteği sağlanmaktadır.
 
 
      Hukuki Geçerlilik 
İmzala-Gönder üzerinde hem e-imza hem de mobil imza kullanılabilmektedir. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca e-imza ve mobil imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.
 
Copyright İMZALA-GÖNDER © 2013 - 2022 E-Güven & Eczacıbaşı Bilişim